ARCHITEKTIHŘIŠTĚ

Návrh všech tří devítek Panorama Golf Resortu připravil mezinárodní architektonický tým zkušených odborníků. Celý projekt je zastřešen týmem Golfer: Course Creators, pod vedením Libora Jiráska, který byl po celou dobu plánování a výstavby v úzké spolupráci s Deutsche Golf Holding Ltd., jmenovitě architektem a odborným konzultantem Rainerem Preissmannem.

LIBOR JIRÁSEK

Libora Jiráska pojí s golfem dlouhá léta zkušeností, členství v českých i zahraničních sdruženích zabývajících se golfovou tematikou a architekturou golfových hřišť (Česká komora architektů, Evropský institut architektů golfových hřišť), především však vřelý vztah k tomuto sportu. Oplývá znalostmi nejen ve světě sportovním, je také úspěšným manažerem projektových týmů, developerem, autorem mnoha přednášek a článků, spoluautorem několika knih, soudním znalcem v oboru Projekce, výstavba a provoz golfových hřišť a v neposlední řadě velmi přátelskou osobou konverzující v několika světových jazycích. Libor je autorem mnoha golfových projektů jak v České republice, tak i v zahraničí a již přes dvacet let vede úspěšně ateliér Golfer, www.golfer.eu.

MICHAEL TERECH

Architekt golfových hřišť, projektový manažer Michael Terech, obdržel magisterský titul s vyznamenáním na univerzitě v Edinburghu a absolvoval Diplomový kurz projekce golfových hřišť Evropského institutu architektů golfových hřišť, jehož je členem. Vysoká osobní angažovanost Michaela a jeho zájem o biodiverzitu a udržitelnost podmínek životního prostředí se promítají i v projektu a realizaci Panorama Golf Resortu. Michael je také aktivním členem Golf Environment Organization. Nadšený golfista, který mluví několika jazyky a oplývá mezinárodními zkušenostmi z projektů společnosti Golfer, byl pravou rukou Libora Jiráska ve všech aspektech tvorby tohoto projektu.

RAINER PREISSMANN

Rainer Preissmann již od roku 1978 velmi úspěšně působí v oboru architektury, projektování a výstavby golfových hřišť. Projekty z jeho firmy Deutsche Golf Holding Ltd. provází věhlas ve světě golfu a architektury. Je členem a bývalým prezidentem Evropského institutu architektů golfových hřišť již od jeho založení, velmi aktivně také působí v oblasti udržitelnosti podmínek životního prostředí. Rainer Preissmann se pyšní portfoliem již více než 50 zrealizovaných projektů v Německu i zahraničí. Mezi jeho nejoslavovanější úspěchy patří rozšíření Berliner Golf Club Gatow či Kosaido International Golf Club v Düsseldorfu, jež vynikají především souladem s okolní krajinou a minimalistickým designem.