ROČNÍ HRACÍ KARTA

Roční hrací karta je určena především pro hráče, kteří preferují maximální svobodu v rozhodování, kdy a kde si chtějí zahrát golf, a nechtějí se trvale vázat a stát se členy Panorama Golf Clubu.

Roční hrací karta Panorama golf opravňuje k neomezené hře na všech třech devítkách resortu, ke vstupu na všechny tréninkové plochy a k přednostnímu čerpání všech výhod, jež resort poskytuje.

Tato členská karta neumožňuje zápis na server České golfové federace, ale poskytuje dostatečné cenové zvýhodnění, aby se golf stal dostupnou každodenní zábavou.

Našim cílem a posláním je vytvořit pohostinné prostředí a místo pro „hezkou hru“.